אדם אחר

אדם אחר

תאריך

מרגיש אדם אחר
מרגיש יותר אני ופחות העיצוב החיצוני.
מרגיש יותר שקט
מרגיש יותר שלם
מרגיש את העוצמה
מרגיש כי למרות הכל והתמונה.
והכל נעצר
מרגיש עצמי שופע
מרגיש את הנשמה
מרגיש שהיא כל כך יפה.
מרגיש כי הצלחתי לגעת בנקודה
נקודה כל כך עמוקה,
נקודה מוליכה,
נקודה איתנה,
נקודת האמצע המכווינה.
ורק אומר וגם אשיר לה לה לה לה לה לה
וגם אומר תודה

מאמרים
נוספים