מוצרים

ספרו של עמית בן יעקב

אני אוקינוס

מזמינים אתכם לרכוש את הספר

אני אוקיינוס

היה הנווט של עצמך

תארו לכם שהיה לכם מצפן קסמים, 

מצפן כזה שהיה מאפשר לכם לתפקד נהדר בכל משבר חברתי ואישי שאליו נקלעתם, מצפן שמעניק לכם ביטחון מול ההורים, מול החברים ומול המורים .

 

אמיר, גיבור הספר אני אוקיינוס, זוכה לקבל מצפן שכזה 

הוא יוצא למסע על ספינה בלב האוקיינוס, שם הוא חובר לדמויות, 

שמסייעים לו להכיר את עצמו, את המחשבות ואת הרגשות שלו, 

באופן מוחשי ועצמאי. 

באמצעותם ודרך ההתנסויות שהוא עובר בהפלגה באוקיינוס מגיע אמיר להכרה בכוחות שמניעים אותו ובאלו שמחלישים אותו, ומזקק את רצונותיו, תוך כדי התמודדויות לא קלות עם האמת, עם רגשותיו, מחשבותיו ודמיונו. 

זהו מסעו של ילד אל תוך עולמו הפנימי, מסע של היכרות וגילוי עצמי, רווי דמיון ויצרים, הלקוח מעולם הפנטזיה ומעולם המציאות היום יומית כאחד. 

 

אי הדמיון -

 "מהָ שׁאֶתַהָּ רואֹהֶ עכַשְׁוָ זו התַמְּונּהָ הקַבְּועּהָ שׁנֶוּצֹרְָה עםִ הזַמְּןַ

אֶצלְךְ ברָּאֹשׁ. תְּנסֶַּה ליִצרֹ תְּמונּהָ אַחֶרֶת שׁאֶותָֹהּ אַתָּה רוצֹהֶ,

תְּמונּהָ שֶׁל הָרָצוןֹ הָאֲמִתִּי והְַמְּדֻיקָּ שֶׁלךְּ,ָ בעְֶּזרְַת הַדִמְּיוןֹ."

"אֲבלָ אֵיך עושִֹיׂם אֶת זהֶ?" הִרְגשְַּׁתִּי קְצתָ מֻתָּשׁ.

אי הרגשות -

"אתַהָּ רואֹהֶ אתֶ הצַבְּעָיִם האָלֵהֶּ?" שׁאָלַ הנַוַּטָּ, "התַפַּקְיִד שׁלֶךְּ הואּ להְפַרְִיד ביֵּן צבִעְיֵ הנַחְּלָיִם, זהֶ הכַלֹּ. כלָּ צבֶעַ מסְמַּלֵ רֶגשֶׁ אחַרֵ. כשְּׁהֶצַבְּעָיִם שׁלֶךְּ מעְֻרְבבָּיִם זהֶ בזָּהֶ, אתַהָּ בסְּעַרֲַת רְגשָׁותֹ,וכּשְֶׁהֵם מֻפרְָדִים נוצֹרֶֶת שַׁלוְהָ, מֵביִן?" "אֲבלָ אֵיך מַפרְִידִים ביֵּן הַצבְּעִָים?" שָׁאַלתְִּי אֶת הַנוַּטָּ.

אי המחשבות -

"רֶגעַ אֶחָד, כלָּ עָנןָ הואּ בעְֶּצםֶ מַחְשׁבָהָ שֶׁאֲניִ חושֹׁבֵ?" שָׁאַלתְִּי.

"בְּדִיוּקּ," עָנָה הַנַוָּטּ בִּשְבִׂיעותּ רָצוֹן, "בֶּטַח תּוכַּל לְזהַוֹת

שֶׁהָעֲננָיִם הַקְּבועִּים הֵם הַמַּחְשׁבָותֹ הַקְּבועּותֹ והְָאוטֹומָֹטִיוּתֹ

שׁלֶךְּ,ָ שׁאֶלֲיֵהןֶ הכֲיִ קלַ להְגַיִּע,ַ ושְׁהֶעָנֲנָיִם שׁשֶּׁטָיִם בשַּּׁמָיַםִ הםֵ

המַּחַשְׁבָותֹ החַולֹפְותֹ שׁלֶךְּ,ָ שׁמֶּשִׁתְַּנוּתֹ בהְּתְֶאםֵ למְצַבָּיִם שׁאֶתַָּה

חווֹהֶ במְַּּציִאותּ."

"הספר והעולם אני אוקיינוס נכתב ונוצר על מנת לתת לילדים היכרות מעמיקה עם הכוחות הפנימיים המפעילים אותם. להקנות להם כלים פרקטיים להתנהלות טובה יותר ונינוחה יותר במצבים וסיטואציות יומיומיות. הספר כתוב בצורת הרפתקה אשר סוחפת את הילדים לעולם קסום.
בעולם שבו החיצוניות בולטת, התחרותיות על משאבים חיצוניים גדלה, והכל נמדד על ידיי כמות הלייקים. בעולם בו התכתיבים מתיישרים אל מול הרשתות החברתיות שבהם הכל נוצץ וזוהר ונראה כל כך מושלם, קל לך ללכת לאיבוד ולא לדעת מה הרצון האותנטי שלך, והאם הוא בכלל קיים?
הספר אני אוקיינוס בא להזכיר לנו, שיש לנו רצון אותנטי אל מול עצמינו יש לנו רגשות ומחשבות ודמיון שמשפיע על הרצון הזה ומפעילים את המנועים לפעולות שמביאות את התוצאות לחיינו"

אני אוקינוס
מאת: עמית בן יעקב

הפקה: "כריכה – סוכנות לסופרים"
kricha.co.il

על הסופר :

עמית בן יעקב, שחקן,  במאי, בעלים של תיאטרון "עולם הדמיון", נשוי לענת, אב לשלושה. 

אני אוקיינוס הוא ספר הביכורים של עמית, המבוסס על שיטה להתפתחות אישית ופיתוח מיומנויות רגשיות של ילדים. שיטה זו מעודדת התבוננות והקשבה למחשבות, לרגשות ולרצונות הפנימיים, ומציאת דרכי פעולה מועילות להתנהלות בעולם המציאות

 

על המאייר:

יניב שמעוני הוא מבכירי המאיירים בישראל, קומיקסאי, מעצב וחתן פרס מוזיאון ישראל לאיור ספרי ילדים.
שמעוני אייר ספרים רבים, ובהם גם סדרות אהובות כמו וילדי בית העץ. הרפתקאות דוד אריה כתב ואייר את ספר הקומיקס אח מפח הראשון בסדרה.